RESPONSBLANKETT - Din feedback är mycket viktig för oss

Din respons är mycket viktig för oss. Med din hjälp kan vi ytterligare utveckla vår service så att den uppfyller alla kunders krav bättre. Oberoende av 20-års erfarenhet vill vi lära oss nya saker och hålla oss i spetsen av utvecklingen. Är det något som fattas i vår service? Kräver våra web-sidor nya egenskaper? Lyckades vi erbjuda dej just en sådan service du önskade? Berätta det till oss. Punkterna namn och respons är de ända obligatoriska fälten. Om du vill ha svar bör du också fylla i din email address. Tack för din åsikt.

Punkterna namn och respons är ända oblogatoriska fälten. Om du vill ha svar bör du också fylla i email addressen
Namn:


Företag: (Ej obligatorisk)


Respons:


Jag vill ha svar på min respons:

Ja:
email: (om du svarade ja)


 


Offdeal Ky
Bäckängsvägen 310
00890 HELSINGFORS
Tel 09 877 9040
E-Post od@offdeal.fi
FO-nummer: 0868654-5

Henkka Laapio
Tel. 0400 605 374

Beetu Fredriksson-Laapio    
Tel. 050 3011 905

Joni Järvinen
Tel. 0400 72 44 66